Zaid Bin Haritsah Anak Angkat Nabi Muhammad yang paling disayangi


Kisah Zaid Bin Haritsah Anak Angkat Nabi Muhammad yang paling disayangi | Moga kisah ini menjadi satu kewajiban mencintai orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW 

Dunia Nabi ~ Pada suatu masa, pasukan Bani Al-Qayn menyerang sebuah kampung kelahiran Zaid bin Haritsah. Saat itulah, mereka menawan dan membawa pergi Zaid bin Haritsah yang masih kecil. Zaid pun terpisah dari orang tuanya. Zaid dijual sebagai budak kepada Hakim bin Hizam sebesar empar ratus dirham. Kemudian, Hakim memberikan budak itu kepada penjaganya, Khadijah bin Khuwailid dan dijadikan anak angkat.Ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah,  Zaid menjadi anak angkat yang disayangi oleh Rasulullah. Pada suatu masa, orang-orang dari Bani Ka’ab melaksanakan ibadah haji ke Mekkah. Ternyata, Zaid mengenali beberapa orang dari Bani Ka’ab dan mereka pun mengenali Zaid. Melalui mereka, Zaid berpesan untuk orang tuanya, “Katakan bait-bait syairku kepada keluargaku. Sungguh, aku mengerti kesedihan mereka karena kehilangan diriku”. Kemudian, Zaid melantunkan syair untuk keluarganya.

Mengetahui Zaid berada di Mekkah, ayah Zaid, Haritsah bin Syarahim bin Ka’ab Al-Kalbi, segera datang ke Mekkah. Saat bertemu Rasulullah, Haritsah mengungkapkan keinginannya untuk mengambil Zaid dengan tebusan seadanya. Namun, Rasulullah sangat menyayangi Zaid, seperti anaknya sendiri. Begitu pula dengan Zaid, ia sangat menyayangi Rasulullah. Meskipun demikian, Rasulullah sangat memahami perasaan orang tua Zaid.

Menjawab permintaan Haritsah, Rasulullah berkata, “Apabila Zaid memilih engkau, aku akan melepaskannya. Demi Allah, aku tidak menginginkan tebusan. Namun apabila Zaid memilih bersamaku, aku tidak akan melepaskan orang yang telah memilihku”. Kemudian, Zaid dipanggil. Rasulullah berkata kepada Zaid, “Aku telah mengenalmu dan kau pun telah mengetahui kasih sayangku untukmu. Pilihlah, aku atau orang tuamu ?” Ternyata Zaid memilih Rasulullah. Keputusan Zaid membuat Rasulullah terharu. Kemudian, Rasulullah mengumumkan di Hijr Ismail lalu berkata 'Wahai sekalian Quraisy ! saksikanlah pada hari ini bahawa ini adakah anak aku. Dia mewarisi aku dan aku mewarisinya.' Sejak saat itu, Zaid dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Haritsah menerima keputusan Zaid dengan hati lapang. 

Zaid terus digelar anak Muhammad, sehinggalah Allah menurunkan surat Al-Ahzab ayat 5 artinya, “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah di merdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat. Sejak turunnya ayat ini, Zaid dipanggil dengan nama Zaid bin Haritsah. 

Walaupun begitu, Zaid masih menjadi pemuda kesayangan Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW: Demi Allah! Sesungguhnya Zaid bagaikan lahir untuk menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang paling aku kasihi. Zaid menjadi teman rapat baginda, tempat berkongsi cerita dan segala rahsia. Sering ditugaskan sebagai ketua delegasi diplomatik atau sebagai pasukan tentera. Zaid juga banyak ditugaskan mengganti nabi di Madinah sewaktu ketiadaan baginda. Zaid juga digelar sebagai Zaid Al-Hibb bermaksud kekasih Rasulullah

Zaid jua ikut bejuang bersama Rasulullah  menegakkan agama Allah. Pada perang Mu'tah, Rasulullah mengarahkan Zaid bin Haritsah sebagai salah seorang  pemimpin pasukan muslim memimpin 3000 bala tentera behadapan 200000 tentera Rom di Mu'tah, perang ini terjadi kerana utusan Nabi ke Rom bernama Harith bin Umair dibunuh. Dalam perang itulah, Zaid mati syahid. 

Rasulullah yang berada di Madinah terus ke rumah Syuhada bagi menyampaikan berita gembira terhadap ahli keluarga masing-masing. Sampai di rumah Zaid, anak kecil perempuannya terus menangis di dakapan Rasulullah SAW, peristiwa ini membuatkan Rasulullah sebak lalu menitiskan air mata sehingga esakkannya didengari para sahabat. Saad bin Ubadah ada ketika itu bertanya " Kenapa sampai begini wahai Rasulullah", Baginda menjawab "inilah tangisan seorang kekasih terhadap kekasihnya

Kisah ini mendidik kita memahami sunnah perjuangan Islam. Walau kasih mana sekali pun terhadap rakan perjuangan, tetap tidak boleh mengatasi kasih Allah yang maha suci. Sesungguhnya perkenalan kita adalah demi menuntut redha Allah. Golongan yang dijanjikan naungan Allah, iaitu dua insan yang berkasih kerana Allah, bersama dan berpisah demi agama Allah.

http://mselim3.blogspot.my dan alang ibn Shukrimun.


Read More

Al-Haudh Telaga Rasulullah Dambaan Umat

Al-Haudh Telaga Rasulullah Dambaan Umat | Al-Haudh dari sudut bahasa bermaksud kolam atau tempat air, tetapi yang dimaksudkan haudh di sini adalah telaga Rasulullah SAW kerana Allah SWT menyediakan sebuah telaga yang diperuntukkan khas kepada Nabi Muhammad SAW yang terletak di padang Mahsyar pada hari akhirat kelak. 

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berkhutbah di Ghadir Khom: "Sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kamu dua perkara yang berat (As-Thaqalain), Kitab Allah dan Itrahku (keturunanku, yakni Ahlul Bait Baginda), dan bahawa keduanya tidak akan berpisah sehingga kelak datang kepadaku di Telaga Haudh." 

Setiap nabi memiliki telaga yang diperuntukkan kepada umat masing-masing. Namun telaga Rasulullah SAW merupakan telaga yang berlainan dengan telaga-telaga para nabi-nabi yang lain. Telaga Baginda SAW adalah telaga paling besar, paling indah, paling lazat airnya, dan paling ramai dikunjungi oleh umatnya. 

Sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya setiap Nabi mempunyai al-haudh (telaga) dan mereka saling berbangga diri, siapa di antara mereka yang paling banyak peminumnya (pengikutnya). Dan sungguh aku berharap, akulah yang paling banyak pengikutnya.” (HR Tirmidzi) 

Rasulullah SAW juga bersabda: “Dialirkan pada telagaku itu dua saluran air yang (bersumber) dari (sungai al-Kautsar) di Syurga…” (HR Muslim) 

Anas bin Malik RA menceritakan: “Pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami, tiba-tiba baginda mengantuk sekejap. Kemudian Baginda mengangkat kepala sambil tersenyum. Maka kami pun bertanya: “Apa yang membuatkan Tuan tersenyum, ya Rasulullah?” Baginda menjawab: “Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surah.” Lalu Beliau membaca: (maksudnya): 

“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu al-Kautsar. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berqurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus (dari rahmat Allah).” (QS Al-Kautsar: 1-3) 

Kemudian Rasulullah SAW berkata: “Apakah kalian tahu apakah Al-Kautsar itu?” Kami menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Tuhanku ‘Azza wa Jalla untukku. Di sana, terdapat kebaikan yang banyak. Ia adalah (sumber air) telaga yang akan didatangi umatku pada hari Kiamat. Jumlah gayungnya sebanyak bintang-bintang.” (HR Muslim) 

Rasulullah SAW bersabda: “Telagaku (panjang dan lebarnya) satu bulan perjalanan. Airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada kasturi, cawannya sebanyak bintang di langit. Sesiapa yang minum darinya, dia tidak akan haus untuk selamanya.” (HR Bukhari & Muslim) 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya telagaku itu lebih panjang dari jarak antara Aylah (sebuah kota di teluk ‘Aqobah, Jordan) dan ‘Adan (kota Yaman). Seseungguhnya air telagaku itu lebih putih dari salji, lebih manis dari madu dicampur susu, serta bejana-bejananya lebih banyak dari bintang-bintang. Aku sungguh akan menjaganya dari orang lain, sebagaimana seseorang menjaga telaganya dari unta orang lain.” Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, apakah pada hari itu tuan mengenali kami?” Baginda SAW menjawab: “Ya. Kalian punya tanda yang tidak dimiliki oleh umat lain. Kalian datang kepadaku dengan dahi dan kaki bercahaya putih kerana wuduk.” (HR Muslim) 

Namun, ada sebahagian dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang akan diusir ketika ingin mendatangi telaga itu. Di antara mereka adalah orang-orang yang menyimpang atau mengubah ajaran sebenar (sunnah) Rasulullah SAW atau kembali kafir setelah beriman selepas kewafatan Baginda. 

Sabda Rasulullah SAW: “Aku adalah pendahulu kalian menuju telaga. Siapa saja yang melewatinya, pasti akan meminumnya. Dan sesiapa meminumnya, niscaya tidak akan haus selamanya. Nanti akan datang beberapa orang yang aku mengenali mereka dan mereka mengenaliku, namun mereka terhalangi dari menemui diriku.” (HR Bukhari & Muslim) 

Rasulullah SAW bersabda: “Aku berkata: “Mereka termasuk umatku!” Namun muncul jawapan: “Engkau tidak mengetahui perkara yang mereka ada-adakan selepas sepeninggalanmu.” Aku pun berkata: “Pergi dari sini! Pergi dari sini! Bagi orang yang mengubah (ajaran agama) setelahku.” (HR Bukhari) 

Baginda Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya selepasku nanti akan ada para pemimpin yang melakukan kezaliman dan pembohongan. Sesiapa pergi kepada mereka lalu membenarkan pembohongan mereka dan menolong kezaliman mereka, maka dia bukan dariku dan aku bukan darinya dan dia tidak akan dapat mendatangi telagaku. Sesiapa yang tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak menolong kezaliman mereka, maka dia dari kalanganku dan aku dari kalangannya dan dia akan dapat mendatangi telagaku.” (HR Ahmad, Nasai dan Tirmidzi) 

“Ya Allah.. Izinkan dan permudahkanlah bagi kami agar dapat meminum air dari telaga Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin, ya Rabbal ’alamin...” 

Wallahu a’lam..
Read More

Datuk Jamal Bersiap Sedia [ Baju Merah ] Bertempur Dengan Peserta Bersih 5 [ Baju Kuning ]

Datuk Jamal Bersiap Sedia Untuk Bertembung Dengan Peserta Bersih 5 | Beliau mengulang komitmennya untuk mengadakan perhimpunan Baju Merah pada hari sama dengan Bersih 5.
 
 

PETALING JAYA: Gerakan Baju Merah kini sudah bersiap-sedia untuk berhadapan dengan perhimpunan Bersih 5, kata ketuanya Datuk Jamal Md Yunos.

Beliau mengulas pengumuman Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (Bersih) hari ini yang akan menganjurkan perhimpunan kelimanya, kali ini untuk memberi tekanan supaya mereka yang bersalah dalam skandal 1MDB dibawa ke muka pengadilan.

Jamal dalam satu kenyataan ‘mengalu-alukan’ pengumuman itu dan mengulang komitmennya untuk mengadakan perhimpunan Baju Merah pada hari sama dengan Bersih 5.
“Ini bagi menghalang agenda kotor dan jijik puak-puak pengkhianat negara mencabul sistem demokrasi berparlimen di negara ini,” katanya yang menyifatkan pengumuman Bersih itu sebagai langkah yang terdesak.

Beliau berkata, perhimpunan itu bukan sahaja menganggu ketenteraman awam, tetapi boleh mencetuskan provokasi yang akhirnya menggugat keselamatan negara.

Dalam satu kenyataan hari ini, Bersih berkata keputusan itu diambil selepas perbincangan dengan pelbagai NGO, pemimpin belia dan golongan akademik dan merumuskan kerajaan tidak bertanggungjawab dalam memastikan penyiasatan menyeluruh berhubung dakwaan salah laku melibatkan 1MDB.
 
p/s: Jamal Ikan Sekinchan nie menang sembang jer, cari populariti murahan. Bila hari kejadian bayang pun x nampak..
Read More

LEFTENAN KOMANDER DIDENDA RM100,000, HARTA BERNILAI RM1.6 JUTA DIRAMPAS AKIBAT RASUAH

LEFTENAN KOMANDER DIDENDA RM100,000, HARTA BERNILAI RM1.6 JUTA DIRAMPAS AKIBAT RASUAH | Seorang bekas pegawai kanan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) berpangkat Leftenan Komander didenda RM100,000 selepas mengaku bersalah atas enam pertuduhan berkaitan rasuah berhubung urusan pembekalan barangan ke TLDM di Mahkamah Sesyen Khas Rasuah Ipoh, hari ini.

Hakim Indra Nehru Savandiah turut memerintahkan harta bernilai kira-kira RM1.6 juta milik Khairul Izwan, 38, yang pernah bertugas sebagai Pegawai Kawalan Material 2, Depot Bekalan Armada TLDM dilucutkan hak.

Sebelum ini, pada 9 September 2015, Khairul Izwan didakwa di Mahkamah Sesyen Ipoh atas lima pertuduhan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan kerana menerima wang dan sekeping kad debit berjumlah RM1.5 juta.

Khairul Izwan turut didakwa dengan satu pertuduhan mengikut akta sama di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada 14 September 2015 atas tuduhan menerima seutas jam tangan jenama Bell & Ross bernilai RM19,000 daripada seorang kontraktor yang mana tertuduh mengetahui syarikat kontraktor berkenaan mempunyai hubungan dengan tugas rasmi tertuduh. Kes tersebut kemudian dipindahkan ke Mahkamah Sesyen Ipoh.

Khairul Izwan didakwa melakukan kesemua kesalahan tersebut antara bulan Mei 2013 dan Februari 2015.

Kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwaraya SPRM Amer Abu Bakar Abdullah dan Mahadi Abdul Jumaat.

SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA
IPOH, PERAK
3 OGOS 2016Read More

Berakhirnya Kepimpinan KP SPRM, Abu Kassim turut akan diiringi bersama oleh, TKP SPRM [ Perjanjian Berdarah ]

Berakhirnya Kepimpinan KP SPRM, Abu Kassim turut  akan diiringi bersama oleh, TKP SPRM [ Perjanjian Berdarah ] | Esok SPRM Ibu Pejabat Putrajaya akan mengadakan majlis paluan berundur dalam erti kata lain majlis perpisahan KP, tiba-tiba dikejutkan dengan 2 lagi Timbalan yang akan meninggalkan sprm iaitu Dato' Seri Syukri Abdul dan Dato' Seri Mustafa yang akan turut samakan diraikan pada 29/07/2016

Apa pun sila baca ulasan dari blog http://kekandasatria.blogspot.my/

sok berundurnya orang nombor 1 SPRM secara rasminya.

Malah KS dikabarkan, majlis berundur KP SPRM, Abu Kassim turut akan diiringi bersama oleh, TKP SPRM, Shukri Abdull dan Mustafar Ali. Ibarat ada "perjanjian berdarah" antara mereka bertiga.

Namun begitu, keputusan ini juga telah menggembirakan pihak tertentu khususnya yang mempunyai rekod rasuah, tidak kira VIP di AGC atau Bukit Aman mahupun VVIP di sekitar Putrajaya .

Apatah lagi orang di AGC yang mengidamkan kerusi nombor 1 SPRM bakal dinobatkan secara rasminya sebelum berundurnya Abu Kassim, Shukri dan Mustafar. Difahamkan orang inilah yang beria-beria membuka jalan supaya nombor 1, 2 dan 3 lebih cepat pergi.

Namun Apa sekalipun keputusan Shukri dan Mustafar untuk pergi bersama Abu Kassim, rakyat dan orang-orang SPRM wajib meneruskan perjuangan.

Jangan dibiarkan negara ini hancur dek kerana sikap putus asa kamu untuk memperjuangkan hak dan kebenaran.

Apa yang ditakuti ketika ini ialah penularan jenayah 'grand corruption', yang akan terus dikuasai oleh Malaysian Official 1, selepas dinobatnya orang AGC tersebut.

Sudah pasti, apabila disebut 'grand corruption' maka jumlah duit yang dilesap pada siang hari itu juga boleh mencecah hingga bilion ringgit.

Sebab itulah cabaran untuk memeranginya maha hebat.

Namun KS yakin orang nombor 2 dan 3 SPRM ini pergi bersama Abu Kassim bukan kerana putus asa, Mereka pergi dengan penuh isyarat dan mesej tersirat.

KS ingatkan sekali lagi kepada semua, pemergian Abu Kassim, Shukri dan Mustafar ini PERGI UMPAMA "KING" YANG DIJADI UMPAN DALAM PERMAINAN CATUR, SETELAH "KING" "DIMAKAN" PIHAK LAWAN, MAKA SAAT ITULAH "QUEEN" BERTINDAK MELAKUKAN CHECKMATE.

"KING" YANG HANYA BOLEH BERGERAK SETAPAK DEMI SETAPAK ITU BERKORBAN KERANA TIDAK MAHU SESUATU LEBIH BURUK BERLAKU DAN YANG PALING UTAMA UNTUK MENCAPAI MATLAMAT PERLAWANAN IAITU KEMENANGAN

JADI, KUATKAN SEMANGAT, JADILAH “QUEEN” YANG AKAN MELAKUKAN CHECKMATE.

Mungkin Abu Kassim, Shukri dan Mustafar tahu Si penyangak mungkin boleh memutuskan hubungan ketua dan anak buahnya, Tapi sudah pasti tidak dapat memutuskan doktrin dan agenda yang telah disemai serta dipasak dalam jiwa pejuang antirasuah.

Penyangak mungkin terlupa ada ketikanya ANAK BUAH LEBIH MENGGILA dari sifu mereka kerana gelombang kedua adakalanya lebih kuat daripada yang pertama.

Tidak kisahlah siapa pengganti mereka bertiga, itu bukan halangan, kerana setiap pejuang pasti berdepan dengan watak jahat.

MUNGKIN UNTUK BERDEPAN DENGAN WATAK JAHAT, KITA PERLU JADI JAHAT, MACAM KABALI.

Jika tidak mana mungkin boleh menjadi pejuang tanpa musuh dan watak jahat.

KS sebagai rakyat yang sentiasa memerhati perjalanan SPRM, sudah pasti akan terus memberi semangat kerana KS melihat kekuatan itu ada pada SPRM, bukan individu.

SELAGI TIDAK BERPECAH, selagi itulah kekuatan itu memihak kepada pejuang-pejuang, tidak kiralah di medan perang mana sekali pun.

#IFULLYSUPPORTSPRM

#PRAYFORSPRM 
Read More

Sejarah Masjid Kampung Tuan Berusia 185 tahun | Sejarah di Terengganu

Sejarah Masjid Kampung Tuan, Berusia 185 tahun | Sejarah di Terengganu |Dalam suasana hiruk-pikuk dan kepadatan penduduk di Bandar Chukai, Kemaman terdapat binaan tinggalan sejarah berusia lebih 185 tahun yang masih tersergam indah.

Terselindung di sebalik rumah-rumah moden, sebuah masjid lama yang masih kukuh berdiri sama megah dengan bangunan baru lain di sekelilingnya.
Masjid Kampung Tuan yang suatu ketika dahulu merupakan sebuah surau yang terletak di pinggir Sungai Limbong.
Namun disebabkan pertambahan penduduk, ia ditukar menjadi surau apabila banyak masjid baru yang lebih besar dibina bagi menampung keperluan penduduk di kawasan tersebut.
Menurut Pejabat Agama Daerah Kemaman, surau lama yang dibina pada tahun 1830 itu dibina oleh seorang guru agama berasal dari Pattani, Thailand, Syed Abdul Rahman Abdul Samad, yang melarikan diri ke sini akibat peperangan di negaranya.
Beliau mula membina surau tersebut bagi memudahkannya mengajar agama kepada penduduk kampung memandangkan kelasnya mendapat sambutan menggalakkan.
Selepas kematiannya, tempatnya diambil alih anaknya yang dikenali sebagai Tuan Wok dan ketika itu Abdullah Munshi dikatakan pernah ke surau tersebut untuk bersembahyang.
Struktur binaan yang klasik serta sedikit mengikut tradisi surau lama di Siam membuktikan bahawa ia dibina oleh pendatang tersebut.
Bumbungnya yang mempunyai empat lapis dengan menggunakan atap genting yang dibawa dari negara itu memberi suasana yang amat tenang apabila pertama kali melihatnya.
Selain itu, di atas bumbung pula diletakkan replika buah butung yang diperbuat daripada tembaga.
Difahamkan, replika buah butung itu dibina untuk diletakkan pada Masjid Keresek di selatan Thai tetapi pembinaan masjid itu tergendala lalu ia dibawa dan diletakkan di atas surau berkenaan.
Yang menariknya, menurut cerita penduduk, pembinaan surau berukuran 9.14 meter x 9.14 meter ini diperbuat dengan hanya menggunakan sebatang kayu cengal yang besar yang ditemui di hutan berhampiran.
Struktur mihrabnya berbentuk bulat difahamkan ditebuk daripada sebatang kayu cengal juga, sehingga seni dan ukirannya kelihatan sangat halus.
Struktur tingkap yang hanya berukuran lebih kurang 60 sentimeter dan dibina tanpa pintu, menyerlahkan lagi keaslian reka bentuknya.
Mungkin hanya memerlukan sedikit sahaja cahaya memasuki ruang solat itu bagi membolehkan ibadat dilakukan dengan kusyuk, justeru tingkap dan pintu dibina agak terhad.
Sebanyak 12 tiangnya pula disambungkan hanya menggunakan pasak dan tiada paku digunakan.
Setelah lebih 100 tahun dibina, Surau Kampung Tuan masih kukuh dan digunakan oleh penduduk sekitar termasuk menunaikan solat terawih pada setiap kali Ramadan walaupun masjid-masjid baru telah dibina.
Kerja-kerja konservasi oleh Jabatan Warisan Negara telah dilaksanakan pada tahun 2006.
Read More

MB Baru Kedah Datuk Seri Ahmad Bashah 'tido'... Kit Siang Lupa, Ini Gambar Guan Eng Tidur.. 2x5.

MB Baru Kedah  Datuk Seri Ahmad Bashah  'tido'... Kit Siang Lupa, Ini Gambar Guan Eng Tidur.. 2x5 | .Sebagai manusia biasa kita cukup faham setiap orang ada batas ketahanan diri. Ada masa terlalu letih hingga membuat kita terlelap seketika tanpa disedari. Ia boleh berlaku pada semua orang.Apa lagi orang politik yang saban masa terlari ke sana ke mari,hadir mesyuarat,acara,temujanji dan segala macam.


Kalau tidak percaya cuba sembang dan tanya sendiri orang-orang politik yang berjawatan tinggi. Ada masa memang lembik kerana seharian sibuk memanjang.
Kata orang kalau sudah tahu sama tahu bab ‘ tertidor’ ini bukan sesuatu yang luar biasa kenapa halakan senapang pada Datuk Seri Ahmad Bashah seorang saja.
Kejadian beliau terlelap seketika ( gambar atas pertama) masa majlis hari keputeraan Sultan Kedah baru-baru ini dijadikan viral sakan untuk memperlekehkan kewibawan Menteri Besar baru Kedah itu.
Antara yang galak sangat main isu itu ialah otai DAP, Lim Kit Siang .Wah bukan main termasuk kata di twitter Ahmad Bashah tidak layak angkat sumpah Menteri Besar sehingga beliau jelaskan hal itu.
"Saw video first time. Bashah slept soundly. All should see" katanya pada mesej twitter pertamanya.
Kemudian beliau kata pula : "Saw Bashah video again. He was sleeping deeply. Bashah should not take oath as Kedah menteri besar until he comes clean on it."
Lepas itu kata lagi : If Bashah insists he was not sleeping, when very obvious he was during Tuanku's speech, hold an opinion poll among Kedahans on the issue!
Cuba lihat pada gambar kedua atas ditengah….rasanya macam kenal kelibat orang ini.
Bukankah itu Ketua Menteri Pulau Pinang dan Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng. Nampak aksinya sedang ‘ tertidor’ seketika di kerusinya dalam sidang Dewan Rakyat.
Tidak mungkjin Kit Siang tidak kenal wajah anaknya sendiri?
Satu lagi gambar hujung,rakan karib politiknya,Datuk Seri Anwar Ibrahim… satu ketika dulu masa Ahli Parlimen Permatang Pauh. Juga  macam ‘tertidor’ di kerusinya dalam sidang Dewan Rakyat.
Dibawah pula Zuraida Kamaruddin, Ahli Parlimen PKR Ampang dan juga Ketua Wanita PKR. Asyik sungguh dibuai mimpi,juga dalam sidang Dewan Rakyat.
Sebelah itu ialah gambar bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim. Gambar ini agak menarik kerana beliau nampak sedang ‘ tertidor’ semasa sidang akhbar bersama Speakar Dewan Undangan Negeri Selangor, Hannah Yeoh.
Dihujung pula siapa tidak kenal Ahli Parlimen parti Amanah Shah Alam,Khalid Samad yang cukup garang dalam sidang Dewan Rakyat. Dari gambar,beliau juga nampak macam tewas kepada keletihan hingga ‘ tertidor’ dalam sidang Dewan Rakyat.
Sebenarnya kalau nak kumpul banyak insiden lain dimana ahli politik yang keletihan terlelap atau tertidor seketika masa dalam majlis atau sidang dan berbagai acara lain. Ingat balik …gambar bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi ‘tertidor’ sejenak dalam Perhimpunan Agung UMNO tidak lama dulu tidak kurang riuh dijadikan isu.
Namun kalau tidak ada apa-apa nawaitu politik… semua ini boleh difahami.KIta bersangka baik sajalah, mungkin ketika itu orang politik ini amat keletihan. Jadi sebelum nak tembak Ahmad Bashah…pandang dulu kiri kanan.
Rasanya tak perlu nak lebih-lebih macam Kit Siang…takut malu, sebab ada gambar yang boleh berbicara tentang anak sendiri .- 4/2/2016 (AD)

P/S = Malaysia nie kenapa kalau pemimpin No 1 mesti lantik orang berusia, orang tua ni badan dan x kuat, penyakit 3 seragkai boleh kata wajib..Pastu makan ubat, ubat tu dadah mana x mengantuk....
Try gak bagi orang Muda jadi pemimpin NO 1, tgk sejarah sikit Sultan Muhammad Al Fateh takluk Istanbul masa umur 21 tahun..
Read More

Khasiat Jambu Batu Dan Petua Berhenti Merokok

Khasiat Jambu Batu Dan Petua Berhenti Merokok | Masalah Kolestrol di kalangan masyarakat Malaysia semakin kronik, tambahan pula di musim perayaan ini lagilaa bertambah kolestrol dan lemak dalam badan. Moga perkongsian ini dapat membantu sedikit sebanyak mengurangkan kandungan kolestrol yang berbahaya. Selain itu juga adalah laa sedikit artikel petua berhenti merokok moga-moga dapat memberi manfaat kepada semua......Wassalam...

Khasiat Jambu Batu
===============

1. Jika anda menghadapi masalah kolesterol, jambu batu boleh mengurangkan kolesterol anda.. try makan satu setengah biji jambu batu setiap hari. .insyaaalah ia boleh membantu mengurangkan kolesterol.

2. Jambu batu juga kaya dengan vitamin C, malah kandungan vitamin C dalam jambu batu lebih tinggi dari dalam buah oren (3 hingga 3 kali ganda lebih tinggi dari buah oren, 10-30 kali ganda dari buah pisang dan 10 kali ganda dari buah betik).. so untuk kecantikan kulit dan anti oksida.. makanlah jambu batu .
 

3. Khasiat jambu batu akan lebih dirasai jika anda memakan dengan kulit-kulitnya sekali.. (so, jika rajin, sila tanam sendiri).

4. Jambu batu juga dikatakan boleh menurunkan berat badan. .caranya ialah dengan mencampurkan jus jambu batu (dikisar sendiri) dengan sedikit cuka epal.

5. Jambu batu tinggi dengan kandungan kalsium dan zat besi, membaiki keadaan cirit birit dan mengurangkan kesakitan, antri free radicals , mengurangkan kekejangan , meningkatkan fungsi jantung dan turut mengurangkan paras gula dalam darah badan, mampu menaikkan sel darah putih dan merah, dan meningkatkan metabolisme badan.

6. Khasiat jambu batu tidak akan diperolehi jika dimakan dalam jumlah yang kurang dari sepatutnya iaitu satu biji setengah dan mesti diamalkan selama 4 minggu.

7. Tiada bukti saintifik mengatakan bahawa buah jambu batu "angin dan tajam serta mendatangkan angin didalam tubuh"..
 
Petua Berhenti Merokok
 


Mahu berhenti merokok?
Lakukan amalan berikut... InsyaAllah berjaya...

1. Melengah-lengah
Lengahkan tindak balas ke atas keinginan merokok seperti melambat-lambatkan mencari rokok. Sekiranya rokok ada di tangan, jangan dinyalakan terus, tunggu sekurang-kurangnya 5 minit. Keinginan untuk merokok ini kesudahannya akan hilang juga. Katakan pada diri anda “nanti†setiap kali anda ingin merokok.
 

2. Menarik Nafas Panjang
Tarik nafas anda dengan panjang sekurang-kurangnya tiga kali dengan perlahan-lahan.

3. Minum Air Dengan Banyak
Minumlah air banyak-banyak. Sebaik-baiknya air galian atau air masak suam. Jangan minum air berkafein seperti kopi atau teh, kerana minuman ini biasanya akan membuatkan anda ingin merokok selepas meminumnya.

4. Membuat Sesuatu
Buatlah sesuatu yang boleh mengalihkan fikiran anda daripada rokok. Contohnya bersiar-siar makan angin, telefon kawan, membaca buku, bermain muzik, membuat silang kata, berkebun dan sebagainya.

5. Menguyah Sesuatu
Mengunyah sesuatu seperti gula-gula getah,lobak merah,buah epal dan sebagainya. Elakkan sesuatu yang manis seperti gula-gula biasa.

6. Mandi atau Basuh Tangan
Sekiranya berada di rumah, mandilah seberapa kerap atau basuh tangan setiap kali terasa hendak merokok.

7. Melakukan Senaman Regangan
Lakukan senaman regangan setiap kali anda merasa mengantuk kerana tidak merokok.

8. Memohon Doa
Mohonlah doa kepada Tuhan agar azam dan usaha anda untuk berhenti merokok itu berjaya. 
 
Satu Lagi : Try Main Game Clash Of Clans, bukan setakat berhenti merokok semua kerja pun x jalan..hehe
Read More
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Makhluk Allah Bertandang

Search This Blog

Sembang Minggu ini ( Tersohor )

ENTRI TERBAIK

Google+ Followers

Kepada sesiapa yang ingin berurusan ataupun ingin menyumbang 'entri' untuk di'post'kan ke kakiSembang.com, sila email je Ambe di: admin@kakisembang.com

Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.