Zaid Bin Haritsah Anak Angkat Nabi Muhammad yang paling disayangi


Kisah Zaid Bin Haritsah Anak Angkat Nabi Muhammad yang paling disayangi | Moga kisah ini menjadi satu kewajiban mencintai orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW 

Dunia Nabi ~ Pada suatu masa, pasukan Bani Al-Qayn menyerang sebuah kampung kelahiran Zaid bin Haritsah. Saat itulah, mereka menawan dan membawa pergi Zaid bin Haritsah yang masih kecil. Zaid pun terpisah dari orang tuanya. Zaid dijual sebagai budak kepada Hakim bin Hizam sebesar empar ratus dirham. Kemudian, Hakim memberikan budak itu kepada penjaganya, Khadijah bin Khuwailid dan dijadikan anak angkat.Ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah,  Zaid menjadi anak angkat yang disayangi oleh Rasulullah. Pada suatu masa, orang-orang dari Bani Ka’ab melaksanakan ibadah haji ke Mekkah. Ternyata, Zaid mengenali beberapa orang dari Bani Ka’ab dan mereka pun mengenali Zaid. Melalui mereka, Zaid berpesan untuk orang tuanya, “Katakan bait-bait syairku kepada keluargaku. Sungguh, aku mengerti kesedihan mereka karena kehilangan diriku”. Kemudian, Zaid melantunkan syair untuk keluarganya.

Mengetahui Zaid berada di Mekkah, ayah Zaid, Haritsah bin Syarahim bin Ka’ab Al-Kalbi, segera datang ke Mekkah. Saat bertemu Rasulullah, Haritsah mengungkapkan keinginannya untuk mengambil Zaid dengan tebusan seadanya. Namun, Rasulullah sangat menyayangi Zaid, seperti anaknya sendiri. Begitu pula dengan Zaid, ia sangat menyayangi Rasulullah. Meskipun demikian, Rasulullah sangat memahami perasaan orang tua Zaid.

Menjawab permintaan Haritsah, Rasulullah berkata, “Apabila Zaid memilih engkau, aku akan melepaskannya. Demi Allah, aku tidak menginginkan tebusan. Namun apabila Zaid memilih bersamaku, aku tidak akan melepaskan orang yang telah memilihku”. Kemudian, Zaid dipanggil. Rasulullah berkata kepada Zaid, “Aku telah mengenalmu dan kau pun telah mengetahui kasih sayangku untukmu. Pilihlah, aku atau orang tuamu ?” Ternyata Zaid memilih Rasulullah. Keputusan Zaid membuat Rasulullah terharu. Kemudian, Rasulullah mengumumkan di Hijr Ismail lalu berkata 'Wahai sekalian Quraisy ! saksikanlah pada hari ini bahawa ini adakah anak aku. Dia mewarisi aku dan aku mewarisinya.' Sejak saat itu, Zaid dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Haritsah menerima keputusan Zaid dengan hati lapang. 

Zaid terus digelar anak Muhammad, sehinggalah Allah menurunkan surat Al-Ahzab ayat 5 artinya, “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah di merdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat. Sejak turunnya ayat ini, Zaid dipanggil dengan nama Zaid bin Haritsah. 

Walaupun begitu, Zaid masih menjadi pemuda kesayangan Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW: Demi Allah! Sesungguhnya Zaid bagaikan lahir untuk menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang paling aku kasihi. Zaid menjadi teman rapat baginda, tempat berkongsi cerita dan segala rahsia. Sering ditugaskan sebagai ketua delegasi diplomatik atau sebagai pasukan tentera. Zaid juga banyak ditugaskan mengganti nabi di Madinah sewaktu ketiadaan baginda. Zaid juga digelar sebagai Zaid Al-Hibb bermaksud kekasih Rasulullah

Zaid jua ikut bejuang bersama Rasulullah  menegakkan agama Allah. Pada perang Mu'tah, Rasulullah mengarahkan Zaid bin Haritsah sebagai salah seorang  pemimpin pasukan muslim memimpin 3000 bala tentera behadapan 200000 tentera Rom di Mu'tah, perang ini terjadi kerana utusan Nabi ke Rom bernama Harith bin Umair dibunuh. Dalam perang itulah, Zaid mati syahid. 

Rasulullah yang berada di Madinah terus ke rumah Syuhada bagi menyampaikan berita gembira terhadap ahli keluarga masing-masing. Sampai di rumah Zaid, anak kecil perempuannya terus menangis di dakapan Rasulullah SAW, peristiwa ini membuatkan Rasulullah sebak lalu menitiskan air mata sehingga esakkannya didengari para sahabat. Saad bin Ubadah ada ketika itu bertanya " Kenapa sampai begini wahai Rasulullah", Baginda menjawab "inilah tangisan seorang kekasih terhadap kekasihnya

Kisah ini mendidik kita memahami sunnah perjuangan Islam. Walau kasih mana sekali pun terhadap rakan perjuangan, tetap tidak boleh mengatasi kasih Allah yang maha suci. Sesungguhnya perkenalan kita adalah demi menuntut redha Allah. Golongan yang dijanjikan naungan Allah, iaitu dua insan yang berkasih kerana Allah, bersama dan berpisah demi agama Allah.

http://mselim3.blogspot.my dan alang ibn Shukrimun.


Read More

Al-Haudh Telaga Rasulullah Dambaan Umat

Al-Haudh Telaga Rasulullah Dambaan Umat | Al-Haudh dari sudut bahasa bermaksud kolam atau tempat air, tetapi yang dimaksudkan haudh di sini adalah telaga Rasulullah SAW kerana Allah SWT menyediakan sebuah telaga yang diperuntukkan khas kepada Nabi Muhammad SAW yang terletak di padang Mahsyar pada hari akhirat kelak. 

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berkhutbah di Ghadir Khom: "Sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kamu dua perkara yang berat (As-Thaqalain), Kitab Allah dan Itrahku (keturunanku, yakni Ahlul Bait Baginda), dan bahawa keduanya tidak akan berpisah sehingga kelak datang kepadaku di Telaga Haudh." 

Setiap nabi memiliki telaga yang diperuntukkan kepada umat masing-masing. Namun telaga Rasulullah SAW merupakan telaga yang berlainan dengan telaga-telaga para nabi-nabi yang lain. Telaga Baginda SAW adalah telaga paling besar, paling indah, paling lazat airnya, dan paling ramai dikunjungi oleh umatnya. 

Sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya setiap Nabi mempunyai al-haudh (telaga) dan mereka saling berbangga diri, siapa di antara mereka yang paling banyak peminumnya (pengikutnya). Dan sungguh aku berharap, akulah yang paling banyak pengikutnya.” (HR Tirmidzi) 

Rasulullah SAW juga bersabda: “Dialirkan pada telagaku itu dua saluran air yang (bersumber) dari (sungai al-Kautsar) di Syurga…” (HR Muslim) 

Anas bin Malik RA menceritakan: “Pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami, tiba-tiba baginda mengantuk sekejap. Kemudian Baginda mengangkat kepala sambil tersenyum. Maka kami pun bertanya: “Apa yang membuatkan Tuan tersenyum, ya Rasulullah?” Baginda menjawab: “Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surah.” Lalu Beliau membaca: (maksudnya): 

“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu al-Kautsar. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berqurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus (dari rahmat Allah).” (QS Al-Kautsar: 1-3) 

Kemudian Rasulullah SAW berkata: “Apakah kalian tahu apakah Al-Kautsar itu?” Kami menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Tuhanku ‘Azza wa Jalla untukku. Di sana, terdapat kebaikan yang banyak. Ia adalah (sumber air) telaga yang akan didatangi umatku pada hari Kiamat. Jumlah gayungnya sebanyak bintang-bintang.” (HR Muslim) 

Rasulullah SAW bersabda: “Telagaku (panjang dan lebarnya) satu bulan perjalanan. Airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada kasturi, cawannya sebanyak bintang di langit. Sesiapa yang minum darinya, dia tidak akan haus untuk selamanya.” (HR Bukhari & Muslim) 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya telagaku itu lebih panjang dari jarak antara Aylah (sebuah kota di teluk ‘Aqobah, Jordan) dan ‘Adan (kota Yaman). Seseungguhnya air telagaku itu lebih putih dari salji, lebih manis dari madu dicampur susu, serta bejana-bejananya lebih banyak dari bintang-bintang. Aku sungguh akan menjaganya dari orang lain, sebagaimana seseorang menjaga telaganya dari unta orang lain.” Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, apakah pada hari itu tuan mengenali kami?” Baginda SAW menjawab: “Ya. Kalian punya tanda yang tidak dimiliki oleh umat lain. Kalian datang kepadaku dengan dahi dan kaki bercahaya putih kerana wuduk.” (HR Muslim) 

Namun, ada sebahagian dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang akan diusir ketika ingin mendatangi telaga itu. Di antara mereka adalah orang-orang yang menyimpang atau mengubah ajaran sebenar (sunnah) Rasulullah SAW atau kembali kafir setelah beriman selepas kewafatan Baginda. 

Sabda Rasulullah SAW: “Aku adalah pendahulu kalian menuju telaga. Siapa saja yang melewatinya, pasti akan meminumnya. Dan sesiapa meminumnya, niscaya tidak akan haus selamanya. Nanti akan datang beberapa orang yang aku mengenali mereka dan mereka mengenaliku, namun mereka terhalangi dari menemui diriku.” (HR Bukhari & Muslim) 

Rasulullah SAW bersabda: “Aku berkata: “Mereka termasuk umatku!” Namun muncul jawapan: “Engkau tidak mengetahui perkara yang mereka ada-adakan selepas sepeninggalanmu.” Aku pun berkata: “Pergi dari sini! Pergi dari sini! Bagi orang yang mengubah (ajaran agama) setelahku.” (HR Bukhari) 

Baginda Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya selepasku nanti akan ada para pemimpin yang melakukan kezaliman dan pembohongan. Sesiapa pergi kepada mereka lalu membenarkan pembohongan mereka dan menolong kezaliman mereka, maka dia bukan dariku dan aku bukan darinya dan dia tidak akan dapat mendatangi telagaku. Sesiapa yang tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak menolong kezaliman mereka, maka dia dari kalanganku dan aku dari kalangannya dan dia akan dapat mendatangi telagaku.” (HR Ahmad, Nasai dan Tirmidzi) 

“Ya Allah.. Izinkan dan permudahkanlah bagi kami agar dapat meminum air dari telaga Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin, ya Rabbal ’alamin...” 

Wallahu a’lam..
Read More
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Makhluk Allah Bertandang

Search This Blog

Sembang Minggu ini ( Tersohor )

ENTRI TERBAIK

Google+ Followers

Kepada sesiapa yang ingin berurusan ataupun ingin menyumbang 'entri' untuk di'post'kan ke kakiSembang.com, sila email je Ambe di: admin@kakisembang.com

Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.